FANDOM


ייתכן שאתם מחפשים אחר פירושים אחרים לשם הערך הזה.

תאגיד (או תעשיות) הזאב הרע הייתה החברה שהשתלטה על לווין חמש אחרי הבסתו של הג׳אגרפס והפכה אותו לתחנת המשחקים. תחרויות ריאליטי שהופקו על ידי התאגיד כוללות את החוליה החלשההאח הגדולמה לא ללבושכוכב נולד וספירה לאחור.

התאגיד גם יצר אנדרואידים שינחו כל תוכנית, כולל אן-דרואיד, דאבינדרואיד, טרין-אי וזו-זאנה. הם תוכננו כך שיהיו דומים למנחים המקוריים של התוכניות שאותם הנחו, ואפילו היו להם קולות רובוטיים דומים לאלה של המנחים. (זאב רע)

שם התאגיד הושפע מרוז טיילר, שתחת השפעתה של מערבולת הזמן ושל הישות שכונתה ״הזאב הרע״, פיזרה את מוטיב הזאב הרע ברחבי החלל והזמן. (התפצלות הדרכים)

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

ברחבי אתר Wikia

ויקי אקראית