FANDOM


שומר
גזע אנושי
מקום מוצא כדור הארץ
הופעה יד הפחד
שחקן עיקרי רובין הארגרייב
 שומר ביטחון סייר במבנה הניסויי 'נאנטון' בזמן בו אלדרד התעורר ושוחרר על כדור הארץ. לאחר שאלדרד השתלט על שרה ג'יין סמית, היא הפנתה את הטבעת שלה אליו כדי להפיל אותו או להרוג אותו (יד הפחד)