FANDOM


שומרי הזמן, נודעו גם כאלי ששת הקפלים, היו יצורים טרנסצנדליים, עליהם הוטלו רוב תחומי האחריות של היקום.

השומריםעריכה

טבעעריכה

פיזית, השומרים חיו בקאלאבי-יאו ספייס. כאשר הם היו יחד, השומרים נקראו אלי ששת הקפלים של ממלכת ששת הקפלים. (פרוזה: מלאך הקוונטום) למרות שנראה שהשומרים היו מפותחים יותר מטכנולוגיה, הדוקטור הרביעי איזכר שהמפתח הראשון לזמן היה חלק מ״טכנולוגיית שומרים״. (גורם יום הדין) ייתכן שהשומרים גם היו בני אלמוות. נרמז שאדון זמן הופך לשומר כאשר הוא מסיים את מחזור ההתחדשויות שלו ומגיע לרובד הגבוה יותר של הקיום. השומר הלבן הסביר לטורלאופ׳, אחרי מותו של השומר השחור, שהשומרים יתקיימו לנצח, עד שהיקום לא יזדקק להם יותר. נראה שגם השומר השחור וגם השומר הלבן שאבו כוח מאלמנטים ה״שייכים״ להם, וכך יכלו להיעשות חזקים או חלשים יותר, תלוי במצב היקום.
הדוקטור השמיני טען שלשומרים לא היה את הכוח לעצור את היקום מלגדול. (פרוזה: שליטה)

אינטראקציות עם יצורים אחריםעריכה

הקיום של השומרים היה ידוע לאדוני הזמן. (המבצע בריבוס) ראסילון בעצמו הכיר אישית שניים מהשומרים, התאומים המנוגדים הידועים בתור ״השחור״ ו״הלבן״. ראסילון גם החשיב את האדירים הזקנים ל״תת-שומרים״. (פרוזה: נאמנויות מפוצלות)

גם הנצחיים ידעו בקיומם של השומרים, וכיבדו אותם עד מאוד. (פרוזה: מלאך הקוונטום) שומרי הזמן היו אחראים לערוך את התחרויות ששמרו על בידורם של הנצחיים. (הארה)

השומרים השתמשו ביצורים אחרים - ברצונם או לא ברצונם - בתור כלים שלהם. השומר הלבן שלח את הדוקטור הרביעי ומלוויו למסעות אחר שני המפתחות לזמן, (המבצע בריבוס, קומיקס: זמן ועוד זמן) בזמן שהשומר השחור שלח את הצל לעצור אותם. (גורם יום הדין)

השומר השחור השתמש בסוכן נוסף, טורלאופ׳, בשביל לנסות להתנקש בדוקטור החמישי, (מאודרין לא יכול למות) ומאוחר יותר, יחד עם השומר הלבן, אירגן תחרות לנצחיים כדי שיזכו בהארה. (הארה) שומר הקריסטל, לעומתם, פשוט שידל את האנשים שבהם נתקל לשחק איתו במשחקיו הילדותיים. (פרוזה: נאמנויות מפוצלות) הם גם יכלו לפעול יחדיו (בתור אלי ששת הקפלים) ולגרום לדברים גדולים הרבה יותר, כמו, לדוגמא, מחיקת פרומטאוס מההיסטוריה. (פרוזה: מלאך הקוונטום)

שומרים ידועיםעריכה

ישנם שישה שומרים ידועים. (פרוזה: נאמנויות מפוצלות) השומר השחור מסמל אופל וכאוס. (המבצע בריבוס) שומר הקריסטל מסמל חלומות. (פרוזה: נאמנויות מפוצלות) השומר הלבן מסמל אור וסדר. (המבצע בריבוס) השומר האדום מסמל צדק, שומר התכלת מסמל איזון והשומר הזהוב מסמל את החיים. (פרוזה: מלאך הקוונטום)

שומר חום דימיוני התקיים פעם, וגיבה את שמונת הדוקטורים בשביל שיביסו את כל אויבי העבר שלהם. מאוחר יותר, התברר שהשומר הזה היה בכלל חלק ממשחק וידאו שאיזי סינקלייר שיחקה ב״מדמה חלל-זמן״ בתוך הטארדיס. (קומיקס: יום מוות שמח)

מאחורי הקלעיםעריכה

  • קיומו של בונה הצעצועים השמיימי (שומר הקריסטל) היה ידוע בדוקטור הו עוד לפני הופעתם של המיתוסים של שומרי הזמן בסדרה. סיפורים מאוחרים יותר על נושא זה חשפו מאוחר יותר את העובדה שהוא אחד מהשומרים.

ראה גםעריכה

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

ברחבי אתר Wikia

ויקי אקראית