FANDOM


קיקיונים היה הכינוי שהנצחיים נתנו לכל יצור בר-מוות מכל כוכב ומכל גלקסיה. הקיקיונים היו נחותים בעיניי הנצחיים, והנצחיים השתמשו בהם כצעצועים במשחקיהם. (הארה)

חלק מהנצחיים העמידו פני אלים והרסו עולמות שלמים לבידורם. לפעמים, בלי כוונה, נסיבות מסוימות יכולות להביא את אחד מהנצחיים אל תוך מאורת הזמן, דבר שיהפוך אותם לקיקיונים, וירשה את הזדקנותם ואת מותם. (קומיקס: אורח לא קרוי)

הטריקסטר תיאר את שרה ג'יין סמית כקיקיונית. (מה קרה לשרה ג'יין?)

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

ברחבי אתר Wikia

ויקי אקראית