FANDOM


מילניה
ידוע/ה בתור
--
מגיע/ה מ
הופיע בפרקים
שחקן/ית
--  מילניה הייתה החברה הנקבה השנייה ב"דאקה", ואהובתו של ראלון, למרות ההבדל בגילם. שניהם הצטרפו לאקדמיה הפריידוניאנית באותו זמן כמו הדוקטור הראשון הצעיר.

מילניה השתייכה לבית ברייטשור, שהיה ידוע בעשירותו וכוחו הפוליטי, יותר מאשר באינטלקט של חבריו. למילניה היה כשרון טבעי להנדסה זמנית, והדוקטור חשב שהיא הייתה חריגה. שיערה הכחול ואישיותה העדינה היו המאפיינים המרוחקים ביותר שלה, לדבריו.

מילניה וראלון הצטרפו לדוקטור כאשר הוא גנב טארדיס, והשלושה טיילו למאורה של בונה הצעצועים השמיימי. הטיול הזה נגמר באסון, לאחר שראלון נהרג כאשר בונה הצעצועים השמיימי השתמש בגופו בתור גוף מארח חדש, ומילניה הפכה לאחת מבובותיו החיות.

כאשר הוא חזר לגאליפריי לבדו, הדוקטור הועמד למשפט וסולק מהאקדמיה, ושמותיהם של ראלון ומילניה נמחקו מהיסטוריית אדוני הזמן. הם נשארו עם בונה הצעצועים השמיימי עד שהדוקטור החמישי הרס את המאורה שלו, ואיפשר להם למות. (פרוזה: נאמנויות מפוצלות)

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.