FANDOM


180px-Zero Room

הדוקטור מתאושש מהתחדשות קשה בחדר האפס. (קסטרוולבה)

חדר האפס היה חדר חשוב בטארדיס של הדוקטור (וככל הנראה גם בטארדיסים אחרים).

חדרי האפס שומשו בידי אדוני הזמן בזמנים של התחדשות שלא התנהלה כשורה, או על מנת להחלים מפציעה קשה. ידוע שנמצא חדר אפס מצולע לשעת חירום, מתחת לבניין הסנאט האזורי בגאליפריי (קסטרוולבה). החדרים נותקו מההשפעות החשמליות והרדיולוגיות של שאר היקום. הם היו הפתרון האידיאלי להתאוששות נוירולוגית. (אודיו: הפלישה של E-ספייס) הייתה להם סביבה רגועה ושקטה. כמו שהדוקטור החמישי הסביר למלוויו, מספר חוקים פיזיקליים שהיו חלק בלתי נפרד מהיקום הרגיל, לא היו קיימים בחדר האפס. לדוגמא, בחדר האפס הוא יכל לרחף מעל הקרקע, בעוד בשאר הטארדיס הוא לא יכל. (קסטרוולבה)

רומאנה נתנה לדוקטור הרביעי לנוח בחדר האפס לאחר שהסינפסות שלו נפגעו. (אודיו: הפלישה של E-ספייס)

חדר האפס שומש בידי הדוקטור החמישי לאחר ההתחדשות של גלגולו הרביעי. ניסה השתמשה בכלי עבודה כדי לפרק את קירות החדר ומהם לבנות את ארון האפס, שהיה בעל אותם תכונות כמו החדר. ניסה וטגאן גילו שהארון קל מספיק כדי שיוכלו להרים אותו, בעיקר בגלל שהדוקטור השתמש בתכונת הריחוף של החדר בשביל להוריד את משקלו. חדר האפס נהרס כאשר הטארדיס נדרשה לשרוף חלק מחדריה בשביל לגייס כוח ולעזוב את אירוע אחד. (קסטרוולבה)

חדר האפס של הטארדיס שוחזר מאוחר יותר. (אודיו: הרנסאנס של הדאלקים) הדוקטור השישי השתמש בחדר בשביל לעזור לצ׳רלי פולארד להבריא כאשר היא הייתה חולה. (אודיו: חולה אפס) הדוקטור השתמש שוב באותו חדר אפס כאשר היה בגלגולו השביעי. (פרוזה: רמאות)

מאחורי הקלעיםעריכה

סצנה שבה רורי וויליאמס נלכד בתוך חדר האפס נגנזה מהתסריט הסופי של אשת הדוקטור

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

ברחבי אתר Wikia

ויקי אקראית