FANDOM


זא היה מנהיג של שבט פרימיטיבי בתקופת האבן של כדור הארץ, בסביבות שנת 100,000 לפני הספירה. כדי לשמר את הכוח והעוצמה שהייתה לשבט של זא, מנהיגי השבט שמרו לעצמם את סוד הפקת האש. הסוד עבר מאב לבן. למרבה הצער, אביו של זא נהרג לפני שהספיק לספר לו את הסוד. בלא יכולת להפיק אש, מנהיגותו של זא הייתה בסכנה, בעיקר כשחבר שבט אחר, קאל, ניסה להשתלט על המנהיגות. 

זא החל לחשוש יותר כאשר קאל, אויבו, לכד את הדוקטור הראשון בטענה שראה אותו מדליק אש. הוא כלא את ״האיש זקן״ ואת שלושת מלוויו במערת הגולגולות, וניסה להוציא מהם את סוד הפקת האש לפני שקאל יצליח לעשות זאת. כאשר ארבעת הזרים ניסו לברוח, זא רדף אחריהם יחד עם אשתו, הור.

במהלך המרדף, זא נתקף על ידי חיה. הדוקטור וחבריו טיפלו בו ולקחו אותו בחזרה לשבט שלו. 

למרות זאת, זא כלא את הדוקטור ומלוויו מחדש במערת הגולגולות, גם לאחר שטיפלו בו והראו לו את סוד הפקת האש. גם אחרי שהם עזרו לו לנצח את קאל הוא סירב לשחרר אותם.

לבסוף, הזרים הצליחו לברוח מהמערה, וכאשר זא הוביל את שבטו למרדף אחריהם, הוא ראה את הזרים נכנסים לקופסא כחולה משונה, ונעלמים. (ילדה לא ארצית)

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

ברחבי אתר Wikia

ויקי אקראית