FANDOM


אדוני המלחמה
250px
 אדוני המלחמה היו גזע של דמויי אדם שניסו לכבוש את היקום לפחות פעמיים.

ביולוגיהעריכה

אדוני המלחמה היו זהים לבני אדם, ויכלו להתחזות לבני אדם בקלות. (פרוזה: דרקוזמן: שמות)

טכנולוגיהעריכה

אדוני המלחמה השתמשו במשקפיים מיוחדות בשביל לאפשר שליטה מוחית במהלך משחקי המלחמה שלהם. מתוך הבסיס שלהם, הייתה להם טכנולוגיה שאיפשרה להם להריץ קדימה ואחורה את המחשבות של בני האדם והמכונות שבהם הם שלטו. (משחקי מלחמה)

כחלק מניסיונתיהם להיות חלק ממלחמת העולם השנייה בגרמניה הנאצית, הם השתמשו בטכנולוגיה שלהם בשביל לשלוט בחיילי אס-אס, עד לרמה שבה הם יכלו לשלוט ולהקים ״לתחייה״ גוויות מתות. הם בנו משגר בשביל להעביר אנשים מברלין לדרשנסברג, ובנו כור גרעיני מתחת לטירה. הם גם פיתחו שולט מוחי בצורת כדור בדולח ששומש בשביל לתקשר עם הדוקטור השביעי, ורובה לייזר עוצמתי שהוסווה בצורת מקל הליכה. מפקד המלחמה גם עזר להם לבנות טכנולוגיה לסריקת זמן וסידראטים. (פרוזה: דרקוזמן: שמות)  

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.